โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ   ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ผู้บริหาร

นายสมยศ โชคสถาพร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
กลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ หมู่ 1 ตำบลตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 โทร 077-423238
 
 
>>